Värdegrund

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) har etablerats som en modern organisation som beaktar sin roll i ett helhetsperspektiv. Det innebär att institutet värnar grundläggande värden för hållbarhet på flera plan som omfattar både organisatoriska och affärsmässiga angelägenheter och relationellt och interpersonellt agerande.

SNFTI värnar de inblandades lika värde, rättigheter och välfärd, även den levande miljö som vi samverkar med, dvs naturen och dess invånare, där människan ingår som del i ett kretslopp.

Verksamheten utgår från en cirkulär princip, med hållbara flöden. Olika delar samverkar i ett ömsesidigt, löpande utbyte och i en hållbar överensstämmelse med helheten, i detta fall både de personliga, praktiska, affärsmässiga och samhälleliga samt etiska och moraliska.

I de fall institutet förespråkar förändringar och det vi vanligen kallar utveckling, är det institutets ambition att ombesörja att det sker ur just detta helhetsperspektiv.

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) är religiöst och politiskt obundet.