Covid-19 Information

Januari, 2021

Institutet tar full hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus. Under rådande omständigheter och uppdaterade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gäller för närvarande en fortsatt åtstramning av institutets verksamhet. På grund av risk för kontakt och smitta, genomförs för tillfället inga som helst gruppbaserade skogsbad eller skogsterapiaktiviteter för allmänheten. Däremot har vissa aktiviteter förlagts online. Detta gäller tillsvidare.

Planering av verksamheten med hänsyn till Covid-19

I det fall FHM minskar restriktionerna under våren 2021, planeras viss verksamhet att återupptas då folkhälsan gagnas av vistelser utomhus och smittspridning i naturen anses förhållandevis liten. Guider certifierade enligt SNFTI rekommenderas att att följa en gemensam policy vid skogsbad och skogsterapi:

  • All verksamhet sker utomhus och i natur- och skogsmiljö
  • Maxantal 7 deltagare/grupp + guide, enligt rekommendation
  • Minst 2 meters fysiskt avstånd mellan varje person
  • Guiden tillhandahåller handsprit vid behov
  • Guide och deltagare infinner sig endast om de är symtomfrisamt ej varit i kontakt med symtombärare i direkt närhet

Erfarenheten i nuläget är att skogsbad i grupp är både önskvärt och möjligt när vi erbjuder goda förutsättningar för att följa nationella riktlinjer samt när guiden har en fullgod ledarutbildning. Vi bistår varje deltagare med information för att var och en ska kunna iaktta personlig uppmärksamhet och omsorg kring rådande situation.

Introduktion

Varmt välkommen till en plattform för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden. Gemensamt är vi en samlad resurs och plattform för verksamhet och samverkan. Vi ringar in och erbjuder flera aspekter av skogsbad och skogsterapi: teori, metod, utbildning, forskning&vetenskap samt tillämpning, inom en bred, generös verksamhet.

Varmt välkommen!

Shinrin-Yoku Sweden

Shinrin-Yoku Sweden etablerades 2016 av Petra Ellora Cau Wetterholm, som den första organisation i Skandinavien att erbjuda certifierade skogsbad och skogsterapi. Sedan start har verksamheten varit hängiven uppdraget att anpassa, utveckla och etablera skogsbad och skogsterapi i Sverige och Norden.

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI)

SNFTI etablerades under 2019 efter ett initiativ av Petra Ellora Cau Wetterholm. Institutet är ett samlande nav för skogsbad och skogsterapi, för certifierade guider samt för erbjuda en bredare bas av verksamhet.

Institutet värnar en hög nivå av kompetens och en områdesutveckling som ligger i framkant. Detta ger en viss garanti för de tjänster som förmedlas:

  • Certifierad verksamhet för Skogsbad och Skogsterapi
  • Uppdaterade, högkvalitativa utbildningar enligt internationell standard
  • Partnerskap och samverkan med vårdinrättningar, skogsägare, privatpersoner och organisationer inom naturbaserade aktiviteter
  • Underlag för vetenskaplig forskning, metodutveckling
  • En standard för att certifiera ”hälsoskogar”

Petra Ellora Cau Wetterholm

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden.

Petra är verksam i Stockholm som legitimerad psykolog, mindfulnessledare och certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och mentor. Hon erbjuder tillgång till det som kallas psykologiska ekosystemtjänster; genom offentliga och privata skogsbad, skogsterapi, återkommande retreater samt natur- och skogsbaserad utbildning, metodutveckling och föreläsningar runt om i Sverige och internationellt.

Petra har som psykolog specialiserat sig på naturbaserade interventioner, neuropsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, mindfulness-baserade behandlingsformer, som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom.

I en alltmer urbaniserad värld verkar hon numer för en naturlig återkoppling och för att få gehör för gränssnittet Natur-Hälsa. Detta handlar bland annat om en återupprättad insikt för vår plats i det ekologiska samspelet som förutsättning för ömsesidig hälsa och en integrering av naturbaserad behandling i samhället.

För att det ska var lättare att bedriva studier och förstå funktionen med skogsbad och skogsterapi, har Petra utvecklat modeller och pedagogiska program. Hon är är författare till institutets utbildningar och träningsmanualer i skogsbad, skogsterapi, NBSR och ett skogsterapiprogram och pilotstudier för stress och utmattningsrelaterade tillstånd inom primärvård.

Det som har påverkat Petra mest, förutom hennes arbete som klinisk psykolog, är en livslång naturkontakt och en insikt och egen erfarenhet om dess läkande förmåga. Den utvecklades alldeles särskilt när hon själv behövde återhämtning från stressrelaterad ohälsa.

Med en längre utbildning till certifierad Natur och Skogsterapiguide år 2016 av (Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs) har hon sammanvävt sina erfarenheter och tidigare utbildningar. Både en kreativ bakgrund inom inom scen- och bildkonst och många års utövning av zenmeditation, varav flera års heltidsvistelse på ett zenbuddhistiskt tempel.

Sedan 2007 är hon utbildad ledare i MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), av prof. Mark Williams, Oxford, England, och MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), skapad av Dr. Jon Kabat Zinn vid Center for Mindfulness, Massachusetts , USA.

Hon har blivit inbjuden att undervisa nationellt och internationellt och presentera sitt arbete på flera konferenser, senast på världskonferensen ”Forests for Public Health”. Hennes arbete har publicerats i dagstidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och i annan media såsom Vi, Modern Psykologi, Må Bra, Amelia, Yoga för dig, i radioprogram och i TV-program; TV 4 Morgon and Vetenskapens Värld.