Introduktion

Varmt välkommen till både Shinrin-Yoku Sweden och Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute!

Varför ett institut? Ja, tanken har levt med mig ett längre tag. Ju mer skogsbad har hittat hem i Sverige och Skandinavien, desto mer tycker jag mig se behovet av en samlad resurs, för samhället i stort.

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute är en sådan plattform. Shinrin-Yoku Sweden är den organisatoriska ryggraden och kontinuiteten inom skogsbad och skogsterapi. Tillsammans och på en delad hemsida, är det min förhoppning att de kan ringa in och erbjuda dig flera intressanta aspekter av skogsbad och skogsterapi; teori, metod, vetenskap och tillämpning, inom en bred, generös verksamhet.

Varmt välkommen!

/Petra Ellora Cau Wetterholm

Shinrin-Yoku Sweden

Shinrin-Yoku Sweden är en etablerad och organiserad bas för skogsbad i Sverige och Skandinavien. Grundare och verksamhetsledare är Petra Ellora Cau Wetterholm som har arrangerat verksamhet för allmänhet och privata arrangörer samt initierat utbildningar i Sverige sedan 2016.

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute

Institutet erbjuder återkommande utbildningar, fortbildningar och föreläsningar samt bidrar till metodutveckling, forskningsbaserade underlag och samverkar i projekt. Syftet är att dela med sig av kunskap och färdigheter inom naturbaserade aktiviteter som verkar för inre och yttre hållbarhet; en förbättrad fysisk och psykisk hälsa och stödjer ett hållbart liv med ekologisk utgångspunkt och naturlig balans.

Institutet värnar en hög nivå av kompetens och en områdesutveckling som ligger i framkant. Detta ger en viss garanti för de tjänster som förmedlas.

Tjänster som stödjer institutets mission:

  • Uppdaterade, högkvalitativa utbildningar enligt internationell standard
  • Verka för partnerskap och samverkan med vårdinrättningar, skogsägare, privatpersoner och organisationer inom naturbaserade aktiviteter
  • Bidra med underlag för vetenskaplig forskning, metodutveckling
  • Erbjuda standard för att certifiera ”hälsoskogar”

Petra Ellora Cau Wetterholm

Petra Ellora Cau Wetterholm är verksam i Stockholm som legitimerad psykolog, mindfulnessledare och certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och mentor.

Hon är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden och delgrundare av (European) Forest Therapy Institute. Hon erbjuder ekosystemtjänster som offentliga och privata skogsbad och skogsterapivandringar och retreater samt natur- och skogsbaserad utbildning och workshops runt om i Sverige och internationellt.

Hon är en stark förespråkare för metodutveckling av skogsterapi och en integrering av naturbaserad behandling i samhället; vetenskap, utbildning och hälso och sjukvård.

Hon är författare till institutets träningsmanualer i skogsbad, skogsterapi, NBSR och ett skogsterapiprogram för stress och utmattning inom primärvård.

Det som har påverkat henne mest förutom hennes arbete som klinisk psykolog, är en livslång naturkontakt, en bakgrund inom scen- och bildkonst, åren i retreat vid ett Zen-buddhistiskt tempel och det akuta behovet i samhället av en återkoppling till naturen, som stöd för ekologisk återhämtning och en hållbar livsstil.

Petra har som psykolog specialiserat sig på neuropsykiatri, mindfulness-baserade interventioner som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom.

Sedan 2007 är hon utbildad ledare för MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), av prof. Mark Williams, Oxford, England, och MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), skapad av Dr. Jon Kabat Zinn vid Center for Mindfulness, Massachusetts , USA.

Hon erhöll sin certifiering som Natur och Skogsterapiguide år 2016 av Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs.

Hon har blivit inbjuden att undervisa nationellt och internationellt och presentera sitt arbete på flera konferenser, senast på världskonferensen ”Forests for Public Health”. Hennes arbete har publicerats i dagstidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och månatstidningar som Vi, Modern Psykologi, Må Bra, Amelia, Yoga för dig, i radioprogram och i TV-program på TV 4 News Morning and Science of världen (Vetenskapens Värld).