Introduktion

Varmt välkommen till både Shinrin-Yoku Sweden och Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute!

Varför ett institut? Ja, tanken har levt med mig ett längre tag. Ju mer skogsbad har hittat hem i Sverige och Skandinavien, desto mer tycker jag mig se behovet av en samlad resurs och en plattform för samverkan, för kolleger och samhället i stort.

Medan Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute är en sådan resurs och plattform, är Shinrin-Yoku Sweden den organisatoriska ryggraden och kontinuiteten inom skogsbad och skogsterapi. Tillsammans och på en delad hemsida, är det min förhoppning att de kan ringa in och erbjuda dig flera intressanta aspekter av skogsbad och skogsterapi; teori, metod, vetenskap och tillämpning, inom en bred, generös verksamhet.

Varmt välkommen!

/Petra Ellora Cau Wetterholm

Shinrin-Yoku Sweden

Shinrin-Yoku Sweden är en etablerad och organiserad bas för skogsbad i Sverige och Skandinavien. Det är fortfarande hit som de flesta hittar och önskar kontakta för information och guidning. Grundare och verksamhetsledare är Petra Ellora Cau Wetterholm som har arrangerat verksamhet för allmänhet och privata arrangörer samt initierat utbildningar i Sverige sedan 2016.

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute

Institutet är en nyare etablering och erbjuder en bredare bas av verksamhet; återkommande utbildningar, fortbildningar och föreläsningar samt bidrar till metodutveckling, forskningsbaserade underlag och samverkar i projekt.

Syftet med institutet är att lättare nå ut brett som resurs. Att samverka och dela med sig av kunskap och färdigheter, att verka för inre och yttre hållbarhet och en naturintegrerad hälsovård som värnar både människa och natur.

Institutet värnar en hög nivå av kompetens och en områdesutveckling som ligger i framkant. Detta ger en viss garanti för de tjänster som förmedlas:

  • Uppdaterade, högkvalitativa utbildningar enligt internationell standard
  • Partnerskap och samverkan med vårdinrättningar, skogsägare, privatpersoner och organisationer inom naturbaserade aktiviteter
  • Underlag för vetenskaplig forskning, metodutveckling
  • En standard för att certifiera ”hälsoskogar”

Petra Ellora Cau Wetterholm

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden.

Petra är verksam i Stockholm som legitimerad psykolog, mindfulnessledare och certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och mentor. Hon erbjuder tillgång till det som kallas psykologiska ekosystemtjänster; genom offentliga och privata skogsbad, skogsterapi, återkommande retreater samt natur- och skogsbaserad utbildning, metodutveckling och föreläsningar runt om i Sverige och internationellt.

Petra har som psykolog specialiserat sig på naturbaserade interventioner, neuropsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, mindfulness-baserade behandlingsformer, som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom.

I en alltmer urbaniserad värld verkar hon numer för en naturlig återkoppling och för att få gehör för gränssnittet Natur-Hälsa. Detta handlar bland annat om en återupprättad insikt för vår plats i det ekologiska samspelet som förutsättning för ömsesidig hälsa och en integrering av naturbaserad behandling i samhället.

För att det ska var lättare att bedriva studier och förstå funktionen med skogsbad och skogsterapi, har Petra utvecklat modeller och pedagogiska program. Hon är är författare till institutets utbildningar och träningsmanualer i skogsbad, skogsterapi, NBSR och ett skogsterapiprogram och pilotstudier för stress och utmattningsrelaterade tillstånd inom primärvård.

Varför denna kombination av natur och psykologi? Ja, det som har påverkat Petra mest, förutom hennes arbete som klinisk psykolog, är en livslång naturkontakt och en insikt och egen erfarenhet om dess läkande förmåga. Den utvecklades alldeles särskilt när hon själv behövde återhämtning från stressrelaterad ohälsa.

Med en längre utbildning till certifierad Natur och Skogsterapiguide år 2016 av (Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs) har hon sammanvävt sina erfarenheter och tidigare utbildningar. Både en kreativ bakgrund inom inom scen- och bildkonst och många år av meditation på ett zenbuddhistiskt tempel och som ordinerad, är viktiga för den psykologiska och filosofiska inriktningen mot en naturintegrerad livsstil.

Sedan 2007 är hon utbildad ledare i MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), av prof. Mark Williams, Oxford, England, och MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), skapad av Dr. Jon Kabat Zinn vid Center for Mindfulness, Massachusetts , USA.

Hon har blivit inbjuden att undervisa nationellt och internationellt och presentera sitt arbete på flera konferenser, senast på världskonferensen ”Forests for Public Health”. Hennes arbete har publicerats i dagstidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och i annan media såsom Vi, Modern Psykologi, Må Bra, Amelia, Yoga för dig, i radioprogram och i TV-program; TV 4 Morgon and Vetenskapens Värld.