Varmt välkommen till en professionell utbildning i läkande naturkontakt och i konsten att guida Skogsbad. Utbildningen till certifierad skogsbadsguide är för dig som både vill fördjupa din egen, personliga naturkontakt och utveckla en expertis i konsten att guida dig själv och andra, enligt en vetenskapligt underbyggd teori, metodisk process och väl förankrade, praktiska färdigheter.

Det är ett omfattande utbildningsprogram som erbjuder dig en gedigen bas för att både leva och omsätta det du lär och att verka som professionell skogsbadsguide. Alla delar av utbildningen sker med med stöd av din utbildningsgrupp och engagerade lärare och mentorer.

Efter avslutat utbildningsprogram har du utvecklat en väl integrerad expertis av både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter. Du är väl förtrogen med kriterierna för hur du väljer en lämplig natur, planerar, genomför och utvärderar dina guidade skogsbad enligt metod och vetenskap, hur du tar hand om din grupp, använder ett närvarande och naturligt inbjudande språk, väljer lämplig utrustning, hur du ger första hjälpen, introducerar naturkonst, håller en skogstéceremoni och mer därtill. Du har fått tillbringa stilla tid i samvaro med naturen, utforska och vandra, både solo och tillsammans, bli varse både din egen inre och den yttre naturen på flera plan; fysiskt, emotionellt, mentalt och existentiellt. Sammantaget ger det dig en rik upplevelse och en väl etablerad grund för att guida både dig själv och andra till säkra, väl förberedda, läkande upplevelser av naturens ”medicin” och till naturvistelser och natursamvaro för ömsesidig hälsa och välbefinnande. Utbildningen är i nivå och i framkant av liknande utbildningsprogram internationellt.

Online föreläsningar

Utbildningen inleds med 2 halvdagars föreläsningar online. Dessa dagar erbjuder dig en grundläggande introduktion till din studiegrupp/guidecirkel och till skogsbadets teori, metodologi och vetenskap. På så sätt kommer vi väl rustade till vår utbildningsretreat och kan ägna oss åt veckans fördjupade naturkontakt, fortsatta föreläsningar och olika moment av färdighetsträning.

Utbildningsvecka

Vår utbildningsretreat tillbringar vi på Mundekulla retreatcenter. Det är en miljö som på alla sätt erbjuder möjligheter för att kombinera utbildning och retreat. Studier inomhus varvas med halva dagar i naturfördjupning utomhus. Du får ta del av både interaktiva föreläsningar och guidade skogsbad, egen naturtid och avancerad färdighetsträning i guidningens konst. Särskilt fokus läggs vid SNFTIs vetenskapligt baserade metodologi ”Scandinavian Forest Therapy” och att metodiskt gå igenom 4 områden för skogsbadsguidens kompetens- och färdigheter. Veckan ger en exklusiv insikt och upplevelse av skogsbadets och guidningens alla delar. Det är en process som fortsätter under den efterföljande praktiktiden. Som stöd och struktur för hela veckans undervisning får du en utförligt skriven manual.

Praktikperiod

Utbildningsveckan följs av en 4 månader lång praktikperiod, online och i din hemnatur. Det är en process som tar dig med på både en personlig och professionell resa i naturkontakt och i skogsbadsguidningens ädla konst; en tid för fortsatt fördjupning och integrering men även nya erfarenheter och insikter. Som stöd och vägledning får du en särskilt utarbetad praktikmanual. Den innehåller det du behöver för alla moment som ingår. Jämte manualen har du även kontinuerligt stöd av din mentor, din studiegrupp, skriftlig vägledning och en rad hjälpsamma formulär. Dessa ligger också till grund för våra handledningstillfällen. Under handledningen får du personlig återkoppling både individuellt och tillsammans med din lilla ”hemgrupp”. Vi ses även återkommande i helgrupp. Samtliga delar av praktiken är certifieringsgrundande.

Det här utbildningsupplägget erbjuder en unik möjlighet att över en längre tid tid få stöd i att utforska och utveckla läkande naturkontakt och guidefärdigheter, både i grupp och på egen hand. Du erbjuds en tydlig, teoretisk grund och metodik som vägleder dig in mot skogsbadets guidningskonst, på svenska och i en nordisk kultur och natur. Du blir del av ett stort, nationellt nätverk med andra certifierade guider, som är berikande och värdefullt även efter utbildningen. Efter avslutad utbildning finns möjlighet till fortsättningsutbildning och fördjupningar inom institutet.

Första hjälpen + HLR

En förutsättning för certifiering som guide är en obligatorisk kurs i Första Hjälpen/HLR (hjärt-lungräddning). Denna kurs bokar och betalar deltagaren på egen hand och uppvisar sedan kursintyg. De ordnas även kostnadsfritt online och på vissa orter. För dem som guidar i naturområden belägna längre från samhällsnära vårdinstans, rekommenderas en mer omfattande utbildning i ”Första Hjälpen”, anpassad till vildmark.

Upplägg: 2 dagars inledande online föreläsningar, 7 dagars intensiv professionell utbildningsretreat följt av 4 månaders praktik i din hemskog samt handledning online + certifieringsprocess.

Kursledare: Petra Ellora Cau Wetterholm & Marika Liebst

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden. Hon är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare. Grundutbildningen gick hon vid Association of Nature and Forest Therapy Institute (ANFT), och blev den första i Norden att utbilda sig inom skogsbad och skogsterapi. Under flera år har hon engagerat sig för att utveckla Skogsbad och Skogsterapi i samhället och ta fram en vetenskapligt baserad metod, både för blivande guider och för att kunna integrera naturbaserad behandling i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Petra har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser.

Marika Liebst är verksam som skogsbads- och skogsterapiguide, certifierad av Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute och som mindfulnessinstruktör. Hon utgår ifrån sin bas i Göteborg, Kungälv och Stenungsund med omnejd. Där delar hon sin naturtid mellan hav och horisont och skog och sjö. Marika har drivit företag sedan tidigt 90-tal. Naturen har alltid varit viktig som inspiration och utgångspunkt. Efter egen upplevelse av sorg och utmattning var det naturen där hon fann återhämtning och en förståelse för naturens läkande förmåga. En erfarenhet och insikt som fördjupats genom utbildningarna och som guide. Marika erbjuder skogsbad och skogsterapi för allmänhet och för individer och grupper med stress, utmattningssyndrom och sorg. Hennes fokus som guide är att underlätta för deltagaren att uppleva hur enkelt och kravlöst det kan vara att få återhämtning, läkning och känna samhörighet i naturen. Hon utgår ifrån tanken att balans i vårt och naturens liv kommer ur en hållbar relation mellan människan och vår jord. Att vi är en del av naturen, vi behöver bara hitta tillbaka hem.

Aktuella datum och info:

Utbildning 2022

  • PlatsMundekulla Ekoretreat
  • Datum: Inledande föreläsningar online: 26 & 27 maj, Retreatvecka: 30 maj – 5 juni, Praktiktid: 6 juni – 6 oktober, 2022
  • Tid: Start 26&27 maj kl 13.30 – 17.30. Utbildningsvecka: 30 maj kl 16.30 (Ankomst 14.00-16.00), Avslut 5 juni med lunch (ca 13.30). Praktik: föreläsningar, gruppträffar och handledning bokas separat.
  • Praktik under handledning: 4 månader: 6 juni – 6 oktober, inklusive certifieringsprocess.
  • Kursavgift: 24 800 kr (+moms 6 200kr) Inkluderar: 4 månaders utbildning, 2 manualer, skriftlig återkoppling, personlig handledning samt certifieringsprocess inkl. certifikat och guidemärken, digitalt och broderat. Medlemskap i SNFTI Guidenätverk.
  • Kost och Logi tillkommer för intensiv-veckan: bokas och betalas separat direkt till kursgården – v.g. se längst ned, under ”Anmälan” .

Ansökan:

Då vi önskar hålla hög kvalitet på utbildningsmomenten är antalet deltagare begränsad. Så här anmäler du dig:

Fyll i ansökan.
Betala anmälningsavgiften till: Shinrin-Yoku Sweden, Plusgiro: 89 49 60-4
Boka kost och logi: OBS! Länk till bokning meddelas så snart det är möjligt

Ansök här »