Certifierad Skogsbadsguide, Sverige, 2025

26 500.00 kr (Exkl. moms)

Varmt välkommen till en professionell utbildning i ”Skogsbadsguidningens konst”: att leda dig själv och andra till läkande naturkontakt och naturens ”medicin”,

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Certifierad Skogsbadsguide, Sverige, 2025

Varmt välkommen till en professionell utbildning i ”Skogsbadsguidningens konst”. Utbildningen är för dig som vill fördjupa din läkande naturkontakt, utveckla en professionell expertis i skogsbadets guidningskonst och få en inifrån-förståelse för den mångdimensionella ”terapi” som naturen erbjuder. Utbildningen omfattar samtliga delar som du behöver för att vägleda dig själv och andra till läkande upplevelser i naturmiljön och att verka som professionell skogsbadsguide.

Detta innevarande år, 2024 tillägnar vi tiden åt vetenskapligt arbete och att utveckla och utvärdera vår metodik Eco Forest Therapy. Men kommande år, 2025 erbjuder vi ett utvecklat upplägg. Vi vill på så sätt fortsätta att erbjuda den utbildning som har starkast evidens och ger möjligheter till personlig fördjupning.

Kompetens

Vår utbildning till Certifierad Skogsbads- och skogsterapiguide är en gedigen möjlighet för att lära och omsätta skogsbadsguidningens konst, både teoretiskt och praktiskt. Den erbjuder ett brett spektrum av upplevelsebaserad naturkontakt, teori, metodik och praktiska färdigheter. Utbildningen sker både i naturen, online, skriftligt och kreativt och med stöd av engagerade lärare, din utbildningsgrupp, en utbildningsmanual och ditt nära samarbete med naturen. Du behöver ingen särskild bakgrund för att söka utbildningen men vi rekommenderar ett starkt intresse och motivation för naturkontakt och samtliga moment av utbildningen, såväl praktiska som teoretiska och skriftliga.

Det är för en skogsbads- och skogsterapiguide precis som för blivande meditationsledare, mycket viktigt att integrera egen erfarenhet med kunskap och färdigheter. Utbildningen pågår därför under 4 månader. Därefter finns möjlighet till 2 månaders avancerad fortbildning till Certifierad Skogsterapiguide. Båda ger dig tid att väva samman alla delar av utbildningen för att utveckla din egen, särskilda kompetens och expertis i att guida dig själv och andra till insiktsfulla och läkande upplevelser. Utbildningen lägger även en mycket stabil grund för en fortsatt personlig och naturorienterad utveckling och fördjupning.

Läs gärna mer nedan om early bird-rabatt och avgifts-reduktion vid anmälan till båda utbildningarna.

 

Upplägg

Utbildningens 3 grundläggande teman

Med en stabil, vetenskaplig och erfarenhetsbaserad grund i ”Eco Forest Therapy” väver vi fram guidens expertis genom att förena 3 teman som löper parallellt genom hela utbildningen:

 1. Din personliga kontakt, relation och samverkan med den levande naturen
 2. Skogsbadets teori, vetenskap, psykologiska process och särskilda guidemetodik
 3. Dina praktiska färdigheter och övning under handledning

Det gör dig väl förtrogen med:

 • En fördjupad erfarenhet och förståelse för skogsbad, skogsterapi och läkande naturkontakt
 • Skogsbadets underliggande vetenskap, teori, process och metodik
 • En expertis i metodiken ”Eco Forest Therapy
 • Hur du väljer en lämplig natur för guidning
 • Guidningskonst: Hur du planerar, genomför och utvärderar trygga och genomarbetade skogsbad
 • Att guida i samspel med naturen som partner
 • Konsten att utforma guidade skogsbadinbjudningar och aktiviteter
 • Att leda cirkelsamtal
 • Hur du tar hand om din skogsbadsgrupp
 • Hur du använder ett närvarande och naturligt inbjudande språk
 • Vilken utrustning du behöver
 • Första hjälpen & Hjärt- o lungräddning
 • Att utveckla kreativa inslag i naturen och introducera naturkonst
 • Att förbereda, genomföra och avsluta en skogstéceremoni

Efter avslutad utbildning och praktiktid har du:

 • Förkroppsligat skogsbadsguidningens konst: integrerat och vävt samman tre teman och utbildningsmoduler: personlig naturkontakt/relation, skogsbadets teori/metodik och praktiska färdigheter
 • Förberett, genomfört och utvärderat professionella skogsbad under handledning
 • Utforskat och använt skogens teväxter
 • Fördjupat din naturkunskap och naturhistoriska insikt
 • Tillbringat tid i utforskande Naturvaro (R) på din Naturplats (sit-spot)
 • Utforskat samklangen mellan inre och yttre natur i flera dimensioner
 • Naturvandrat både solo och i grupp
 • Utforskat din kreativa interaktion med naturen
 • Förkovrat dig i den valbara modul och de seminarier som du är mest intresserad av

Summering

Utbildningen erbjuder sammantaget både en personlig naturkontakt och erfarenhet av skogsbadets läkande förmåga med gedigen guidekunskap och professionella färdigheter . Till detta får du möjlighet att fokusera lite extra på en valbar modul som du finner särskilt intressant.

Utbildningen ger dig en mycket väl etablerad grund för att guida både dig själv och andra till säkra, väl förberedda och läkande upplevelser av naturens ”medicin”.  Vår metodik, ”Eco Forest Therapy”, vägleder dig in mot skogsbadets vetenskapliga evidens, psykologiska process och guidningskonst, på svenska och i en nordisk kultur och natur. Du blir del av ett stort, guidenätverk med andra certifierade guider, som är berikande och värdefullt även efter utbildningen. Efter avslutad utbildning finns möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning till Certifierad Skogsterapiguide och att delta i pågående forskningsprojekt.

Utbildningen omfattar ca 250 timmar över 6 månader

 • Utbildningsretreat: 6 dagar (förlagda över 7 dagar)
 • Online: undervisning + seminarier + handledning
 • Skogsbadsguidning: förberedelser + genomförande + utvärdering (praktiskt och skriftligt arbete)
 • Naturfördjupning: bl a egen naturplats, solo-vandring + dagbok
 • Valbar modul; seminarier, egna studier och implementering under handledning
 • Eget projektarbete

(Tillkommer: certifieringsprocess)

Utbildningen till Certifierad Skogsbadsguide ligger till grund för nästa steg och vår 2 månaders fortbildning till Certifierad Skogsterapiguide. Den är särskilt utarbetad för att kunna erbjuda skogsbad för individer och grupper med särskilda behov av stöd och anpassningar. Här erbjuds du en särskild metodik och kompetens för att anpassa Eco Forest Therapy till individer och grupper med särskilda önskemål eller behov (välkommen att se separat utbildningsbeskrivning).

Aktuella datum och info

Datum hela utbildningen
 • 7 juni – 7 oktober, 2025: online 7-8 juni, utbildningsretreat 15-21 juni, praktiktid 21 juni-7 oktober.
Tider för utbildningens delar:
 • Online 7 -8 juni: kl. 13.30 – 17.30 båda dagarna
 • Utbildningsretreat start 15 juni: Incheckning fr o m kl 14.00. Utbildningen startar kl. 16.30 (middag: 18.30)
 • Utbildningsretreat avslut: 21 juni kl 13.30 (med lunch)
 • Praktiktid: seminarier 6 st.: onsdagar eller torsdagar kl 18.30-20.00, handledning 4 st.: bokas individuellt, skogsbad samt naturaktiviteter planeras och bokas individuellt
Kursavgift
 • Utbildning Certifierad Skogsbadsguide, 4 månader: 26.500kr (+ moms)

Obs! Early Bird – före den 25/2, 2025

För dig som är en tidig vårfågel och anmäler dig före 25 februari, 2025:

Boka utbildningen till Certifierad Skogsbadsguide: early bird pris: 25 700 Skr (+moms)

Boka båda utbildningarna samtidigt Cert Skogsbadsguide + Cert Skogsterapiguide): du får sammanlagt 1500kr i early bird-rabatt för båda utbildningarna. Betalningen sker då samtidigt för båda utbildningarna.

Efter den 25/2, 2025:

Boka båda utbildningarna samtidigt (Cert.Skogsbadsguide & Cert Skogsterapiguide) och du får 900Skr i rabatt.

Obs! Var god och läs igenom våra villkor för bokning och eventuell avbokning.

Kost & Logi Kursgård

För denna utbildningsretreat kommer vi att hålla till på Kärlingesunds Retreat Center, i närheten av Uddevalla på västkusten. Det är en mycket naturskön plats och idealisk för retreat och utbildning, både inomhus och ute. Kursgårdens läge är även ganska nära Norska gränsen för att underlätta för våra norska deltagare.

Beställning och betalning för Kost & Logi  tillkommer och betalas separat.

Mer specifik info om bokning av rum, mat och priser kommer att annonseras här så snart vi får besked! Tack för ditt tålamod!

Kursledare

Kursledare: Petra Ellora Cau Wetterholm

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden. Hon är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare. Grundutbildningen gick hon vid Association of Nature and Forest Therapy (ANFT), och blev den första i Norden att utbilda sig inom skogsbad och skogsterapi. Under flera år har hon engagerat sig för att utveckla Skogsbad och Skogsterapi i samhället och ta fram en vetenskapligt baserad metod, både för blivande guider och för att kunna integrera naturbaserad behandling i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Petra har undervisat nationellt och internationellt, är återkommande gästlärare på SLU samt har presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser.