”Nature Connection and Social Repair rise together”

Jon Young

Covid-19 Information

Institutet tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus. Vi bistår varje deltagare med information för att var och en ska kunna iaktta personlig uppmärksamhet och omsorg kring rådande situation.

Organisation & Myndighet

Modern vetenskap kring effekter av naturkontakt lyfter fram en rad möjligheter för företag och organisationer att se och verka på nya sätt.

I en värld där effektivitet och åtstramning är vanligt ökar behovet av andra värden, där gemenskap, kontakt, lätthet och närvaro kan få ökat fokus.

Naturkontakt och skogsbad erbjuder en möjlighet att återkoppla till en naturlig närvaro och lugn och ro som kan ge både återhämtning och nya perspektiv.

Institutet erbjuder tjänster för ökad kunskap och integrering av ”grönt tänk” på flera nivåer.

  • Skogsbad och naturbaserad hälsointervention ; som friskvård, teambuilding, grund för beslut och förändring samt hållbart miljöarbete
  • Psykologi kombinerad med skogsbad och naturbaserade strategier för minskad stress och ökad hållbarhet

Klimatfokus

Vi behöver mer omfattande miljö- och klimatfokus med medvetna steg mot hållbara beteendeförändringar. Kontakt med naturen är en viktig del i det arbetet. Till syvende och sist börjar ju all förändring inom oss själva och – i samverkan med andra.

Kontakt

Varmt välkommen att ta kontakt via kontaktfomuläret HÄR eller mejla direkt till contact@snfti.com