”Nature Connection and Social Repair rise together”

Jon Young

Covid-19 Information

Januari, 2021

Institutet tar full hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus. Under rådande omständigheter och uppdaterade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gäller för närvarande en fortsatt åtstramning av institutets verksamhet. På grund av risk för kontakt och smitta, genomförs för tillfället inga som helst gruppbaserade skogsbad eller skogsterapiaktiviteter för allmänheten. Däremot har vissa aktiviteter förlagts online. Detta gäller tillsvidare.

Planering av verksamheten med hänsyn till Covid-19

I det fall FHM minskar restriktionerna under våren 2021, planeras viss verksamhet att återupptas då folkhälsan gagnas av vistelser utomhus och smittspridning i naturen anses förhållandevis liten. Guider certifierade enligt SNFTI rekommenderas att att följa en gemensam policy vid skogsbad och skogsterapi:

  • All verksamhet sker utomhus och i natur- och skogsmiljö
  • Maxantal 7 deltagare/grupp + guide, enligt rekommendation
  • Minst 2 meters fysiskt avstånd mellan varje person
  • Guiden tillhandahåller handsprit vid behov
  • Guide och deltagare infinner sig endast om de är symtomfrisamt ej varit i kontakt med symtombärare i direkt närhet

Erfarenheten i nuläget är att skogsbad i grupp är både önskvärt och möjligt när vi erbjuder goda förutsättningar för att följa nationella riktlinjer samt när guiden har en fullgod ledarutbildning. Vi bistår varje deltagare med information för att var och en ska kunna iaktta personlig uppmärksamhet och omsorg kring rådande situation.

Organisation & Myndighet

Modern vetenskap kring effekter av naturkontakt lyfter fram en rad möjligheter för företag och organisationer att se och verka på nya sätt.

I en värld där effektivitet och åtstramning är vanligt ökar behovet av andra värden, där gemenskap, kontakt, lätthet och närvaro kan få ökat fokus.

Naturkontakt och skogsbad erbjuder en möjlighet att återkoppla till en naturlig närvaro och lugn och ro som kan ge både återhämtning och nya perspektiv.

Institutet erbjuder tjänster för ökad kunskap och integrering av ”grönt tänk” på flera nivåer.

  • Skogsbad och naturbaserad hälsointervention ; som friskvård, teambuilding, grund för beslut och förändring samt hållbart miljöarbete
  • Psykologi kombinerad med skogsbad och naturbaserade strategier för minskad stress och ökad hållbarhet

Klimatfokus

Vi behöver mer omfattande miljö- och klimatfokus med medvetna steg mot hållbara beteendeförändringar. Kontakt med naturen är en viktig del i det arbetet. Till syvende och sist börjar ju all förändring inom oss själva och – i samverkan med andra.

Kontakt

Varmt välkommen att ta kontakt via kontaktfomuläret HÄR eller mejla direkt till contact@snfti.com