Naturbaserad Stressreduktion&Coping (NBSR)

Naturbaserad Stressreduktion&Coping (NBSR)

NaturBaserad Stressreduktion&Coping är ett kortare program för stresshantering och stressreduktion utifrån lika delar teoretisk förståelse som upplevelser av naturkontakt genom skogsbad. Detta innebär att NBSR lägger mer tonvikt än andra skogsbadsprogram vid att förmedla etablerad stressforskning, västerländsk psykologi och ekopsykologiska principer som teoretisk ram för naturbaserad stressreduktion och återhämtning. Det finns en tonvikt vid att på ett initierat sätt kunna förstå vad som bidrar till skogsbadets ”effekt” och på samma gång själv få möjlighet till den egna upplevelsen av skogsbadets verkan. Det är i nuläget endast en utbildningsretreat för egen stressreduktion eller som inslag i en yrkeskompetens. Dock är det inte en guideutbildning för att leda skogsbad. Manualen är framtagen och utvecklad av Petra Elllora Cau Wetterholm.

Upplägg

Programmet erbjuds i en retreatliknande form, med lika delar teori inomhus som skogsbad och naturupplevelser utomhus, i skog eller annan naturlig miljö. Det syftar till att ge kunskap om vilken information och metod att ta fasta på för att kunna leda sig själv i ett skogsbad. Att förstå mer om hur och varför det är möjligt för dig själv att finna stressreduktion och återhämtning i naturen. Och sist men inte minst själv få möjlighet att uppleva minskad stress, lugn och ro och återhämtning, dvs omsätta teorin i praktik genom att ta låta dig guidas i skogsbad under två dagar.

Praktisk information

Kurser utförs och annonseras här eller utförs efter beställning av privatperson/grupp, organisation eller myndighet.

Information läggs upp löpande såväl här som under fliken AKTUELLT.

Ledare

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och ”Shinrin-Yoku Sweden” samt medgrundare till European Forest Therapy Institute.

Petra är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare och som utbildad mindfulnessledare i MBSR och MBCT enligt Center for Mindfulness, USA. Hon är en stark förespråkare för utveckling av Skogsbad och Skogsterapi som metod och för en vetenskaplig utvärdering och integrering i hälso- och sjukvård.

Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Som psykolog har hon valt att inrikta sig särskilt mot stressrelaterad ohälsa, neuropsykiatri, mindfulnessbaserade interventioner som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt metodutveckling.

Petra har utvecklat institutets manualer och utbildningar inom skogsbad och skogsterapi samt NBSR. Hon har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser, nu senast på världskonferensen för ”Forests for Public Health” i Aten, 2019.