Hälso & Sjukvård

The forest is the therapist, the guide opens the door

Amos Clifford

Covid-19 Information

Institutet tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus. Vi bistår deltagare med information för att iaktta personlig uppmärksamhet och omsorg kring rådande situation.

Tjänster och Insatser

Samtidigt som vi bevittnar en ökning av stressrelaterad ohälsa, ser vi en ny ”grön våg” som drar över världen. Den är på flera sätt ett uttryck för att vi behöver återknyta banden och vår livsstil till vårt ursprung och det som är naturligt stärkande, både för oss själva och naturen i stort.

Institutet erbjuder och utvecklar:

  • Naturbaserad frisk- och hälsovård
  • Guidat skogsbad för SPA och turistnäring
  • Skogsterapi som klinisk intervention och rehabilitering
  • Manualbaserad behandling
  • Underlag för vetenskaplig forskning
  • Utbildning och fortbildning
  • Handledning
  • Föreläsning och workshops

SPA och Turistnäring

Skogsbad tar numer en ledande roll bland världens hälsotrender inom SPA och turistnäring. En professionell guidning till återhämtning i en naturlig miljö utomhus, är ofta ett efterlängtat komplement till andra hälsostödjande insatser.

Många gånger kan det även finnas goda skäl att utbilda sin egen personal. För detta ändamål erbjuds ett särskilt anpassat utbildningsprogram för SPA-personal som skogsbadscertifierar organisationen.

Hälso och Sjukvård

Insatser för hälso- och sjukvård vilar på den forskning och vetenskap som etablerats kring guidat och icke-guidat skogsbad. Läs gärna mer HÄR.

Professionellt guidad skogsterapi lämpar sig väl för preventiv medicin, primärvårdsinsatser, som tilläggsmodul i klinisk behandling samt rehabilitering.

I synnerhet är denna metod lämpad för stressrelaterad ohälsa men rekommenderas som behandlingsmodul i en rad sammanhang och för olika ålderskategorier, och där naturkontakt i någon form är möjlig.

Information, utbildning och intervention leds och handleds av Petra Ellora Cau Wetterholm och samverkande kolleger.

Kontakt

Välkommen att kontakta institutet för mer information, konsultation, intervention eller utbildning. Du når oss genom kontaktformulär HÄR eller direkt via mejladressen contact@snfti.com