Hälso & Sjukvård

The forest is the therapist, the guide opens the door

Amos Clifford

Samtidigt som vi bevittnar en ökning av stressrelaterad ohälsa, ser vi en ny ”grön våg” som drar över världen, med naturlängtan och ekologiska trender. En ”återgång” till naturen är på flera sätt ett uttryck för att vi behöver återknyta banden och vår livsstil till både vårt ursprung och det som, enkelt sätt, är naturligt stärkande, både för oss själva och naturen i stort.

Tjänster och Insatser

Institutet erbjuder och utvecklar:

  • En integrering av naturbaserad frisk- och hälsovård i allmän och privat hälso- och sjukvård
  • Certifierat, guidat skogsbad för SPA och turistnäring, som friskvård och preventiv intervention
  • Certifierad, guidad skogsterapi som klinisk intervention och rehabilitering
  • Kliniskt initierad, metodologisk anpassning till kliniska grupper
  • Vetenskapligt baserad metod- och manualbaserad behandling och program
  • Metodologiskt underlag för vetenskaplig forskning
  • Certifierande utbildning och fortbildning
  • Handledning
  • Föreläsning och workshops

SPA och Turistnäring

Skogsbad tar numer en ledande roll bland världens hälsotrender och införlivas framgångsrikt i SPA- och hotellverksamhet samt inom ramen för övrig turistnäring. Att få professionell guidning till avslappning och återhämtning i en lugn atmosfär och naturlig miljö utomhus, är på flera sätt ett efterlängtat komplement till andra hälsostödjande insatser.

Institutet erbjuder tjänster för SPA, konferensanläggningar och till Turistnäringen i form av professionellt anpassade skogsbadsguidningar. Många gånger kan det även finnas goda skäl att utbilda sin egen personal i grundläggande färdigheter i skogsbad . För detta ändamål erbjuds ett särskilt anpassat utbildningsprogram för SPA-personal där det ingår förslag och rekommendationer för att utverka särskilda hälso- och skogsbadsstigar på plats. Därefter utfärdas ett certifikat.

Hälso och Sjukvård

Insatser för hälso- och sjukvård vilar på den teoretiska grund samt den forskning och vetenskap som etablerats kring guidat och icke-guidat skogsbad, men även kring manualbaserad metod, guidningsmetodik samt naturkontaktens positiva betydelse för vår fysiska, psykiska och sociala hälsa. Läs mer HÄR.

Institutets interventioner lämpar sig särskilt för preventiv medicin, primärvårdsinsatser, som tilläggsmodul i klinisk behandling samt rehabilitering. Med sin flexibla metodologiska form och emfas mot stressreduktion och ett stärkt immunförsvar, kan skogsbad och skogsterapi tillämpas på många sätt och för en bred patientgrupp. I synnerhet är denna metod lämpad för stressrelaterad ohälsa men rekommenderas som behandlingsmodul i en rad sammanhang och för olika ålderskategorier, och där naturkontakt i någon form är möjlig.

Institutet stödjer särskilt en fortsatt integrering av skogsbad och skogsterapi i Hälso- och Sjukvård genom vetenskaplig forskning. Metodologiskt, manualbaserat underlag med vetenskaplig förankring erbjuds forskningsprojekt. För metod- och program samt effektutvärdering eller annan studie, erbjuds nationsbred expertis för genomförande av skogsbadsprogram av utbildade, certifierade guider över hela Sverige och i Skandinavien och Norden.

Information, utbildning och intervention leds, alternativt handleds av Petra Ellora Cau Wetterholm och samverkande kolleger som tillhandahåller en integrering av expertis inom områden som klinisk psykologi, skogsbad, skogsterapi samt mindfulness och meditation.

Kontakt

Välkommen att kontakta institutet för mer information, konsultation, intervention eller utbildning. Du når oss genom kontaktformulär HÄR eller direkt via mejladressen contact@snfti.com