Hälso & Sjukvård

The forest is the therapist, the guide opens the door

Amos Clifford

Covid-19 Information

Januari, 2021

Institutet tar full hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus. Under rådande omständigheter och uppdaterade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gäller för närvarande en fortsatt åtstramning av institutets verksamhet. På grund av risk för kontakt och smitta, genomförs för tillfället inga som helst gruppbaserade skogsbad eller skogsterapiaktiviteter för allmänheten. Däremot har vissa aktiviteter förlagts online. Detta gäller tillsvidare.

Planering av verksamheten med hänsyn till Covid-19

I det fall FHM minskar restriktionerna under våren 2021, planeras viss verksamhet att återupptas då folkhälsan gagnas av vistelser utomhus och smittspridning i naturen anses förhållandevis liten. Guider certifierade enligt SNFTI rekommenderas att att följa en gemensam policy vid skogsbad och skogsterapi:

 • All verksamhet sker utomhus och i natur- och skogsmiljö
 • Maxantal 7 deltagare/grupp + guide, enligt rekommendation
 • Minst 2 meters fysiskt avstånd mellan varje person
 • Guiden tillhandahåller handsprit vid behov
 • Guide och deltagare infinner sig endast om de är symtomfrisamt ej varit i kontakt med symtombärare i direkt närhet

Erfarenheten i nuläget är att skogsbad i grupp är både önskvärt och möjligt när vi erbjuder goda förutsättningar för att följa nationella riktlinjer samt när guiden har en fullgod ledarutbildning. Vi bistår varje deltagare med information för att var och en ska kunna iaktta personlig uppmärksamhet och omsorg kring rådande situation.

Tjänster och Insatser

Samtidigt som vi bevittnar en ökning av stressrelaterad ohälsa, ser vi en ny ”grön våg” som drar över världen. Den är på flera sätt ett uttryck för att vi behöver återknyta banden och vår livsstil till vårt ursprung och det som är naturligt stärkande, både för oss själva och naturen i stort.

Institutet erbjuder och utvecklar:

 • Naturbaserad frisk- och hälsovård
 • Guidat skogsbad för SPA och turistnäring
 • Skogsterapi som klinisk intervention och rehabilitering
 • Manualbaserad behandling
 • Underlag för vetenskaplig forskning
 • Utbildning och fortbildning
 • Handledning
 • Föreläsning och workshops

SPA och Turistnäring

Skogsbad tar numer en ledande roll bland världens hälsotrender inom SPA och turistnäring. En professionell guidning till återhämtning i en naturlig miljö utomhus, är ofta ett efterlängtat komplement till andra hälsostödjande insatser.

Många gånger kan det även finnas goda skäl att utbilda sin egen personal. För detta ändamål erbjuds ett särskilt anpassat utbildningsprogram för SPA-personal som skogsbadscertifierar organisationen.

Hälso och Sjukvård

Insatser för hälso- och sjukvård vilar på den forskning och vetenskap som etablerats kring guidat och icke-guidat skogsbad. Läs gärna mer HÄR.

Professionellt guidad skogsterapi lämpar sig väl för preventiv medicin, primärvårdsinsatser, som tilläggsmodul i klinisk behandling samt rehabilitering.

I synnerhet är denna metod lämpad för stressrelaterad ohälsa men rekommenderas som behandlingsmodul i en rad sammanhang och för olika ålderskategorier, och där naturkontakt i någon form är möjlig.

Information, utbildning och intervention leds och handleds av Petra Ellora Cau Wetterholm och samverkande kolleger.

Kontakt

Välkommen att kontakta institutet för mer information, konsultation, intervention eller utbildning. Du når oss genom kontaktformulär HÄR eller direkt via mejladressen contact@snfti.com