Certifierad Skogsbadsguide

Varmt välkommen till en professionell utbildning i läkande naturkontakt och konsten att guida Skogsbad. Utbildningen till Certifierad Skogsbadsguide är särskilt för dig som vill utveckla en expertis i konsten att guida skogsbad med stöd av en vetenskapligt underbyggd teori, metodisk process och praktiska färdigheter. Den välkomnar även dig som önskar ett utbildningsprogram som inkluderar att förstå, fördjupa och stärka din en egen läkande naturkontakt, med stöd och över tid. Utbildningen till Certifierad Skogsbadsguide ligger också till grund för fortbildningen till Certifierad Skogsterapiguide.

Utbildningen vävs fram genom tre huvudområden eller trådar som löper parallellt genom hela utbildningen;

 • Vetenskaplig, teoretisk och metodisk kunskap
 • Praktiska färdigheter
 • Den personliga, fördjupade relationen med naturen

Tillsammans erbjuder denna kombination en av de mest gedigna möjligheterna för att lära och omsätta skogsbadsguidningens konst och att utveckla en egen, läkande naturkontakt. Det är, precis som för meditationsledare och naturguider, mycket viktigt att förena kunskap med egen erfarenhet för att guida andra till säkra och läkande upplevelser. För att stödja bästa möjliga utveckling erbjuds du därför ett brett spektrum av alla tre områden eller trådar, både i naturen och online, skriftligt och kreativt och med ett kontinuerligt stöd av engagerade lärare, din utbildningsgrupp och ditt nära samarbete med naturen.

Utbildningsprogrammet gör dig väl förtrogen med:

 • Skogsbadets vetenskap, teori och metodik
 • En expertis i metodiken ”Eco Forest Therapy”
 • Fördjupad upplevelse av skogsbad och läkande naturkontakt
 • Hur du väljer en lämplig skogsbadsnatur
 • Hur du planerar, genomför och utvärderar trygga och genomarbetade skogsbad
 • Konsten att utforma guidade skogsbadinbjudningar och aktiviteter
 • Att leda cirkelsamtal
 • Hur du tar hand om din skogsbadsgrupp
 • Hur du använder ett närvarande och naturligt inbjudande språk
 • Vilken utrustning du behöver
 • Hur du ger första hjälpen
 • Att utveckla kreativa inslag och introducera naturkonst
 • Att förbereda, genomföra och avsluta en skogstéceremoni

och mer därtill.

Efter avslutad utbildning och praktiktid har du även:

 • Förkroppsligat skogsbadsguidningens konst: integrerat och vävt samman de tre utbildningstrådarna: skogsbadets teori/metodik, praktisk skogsbadsguidning och personlig naturkontakt/relation
 • Förberett, genomfört och efterarbetat skogsbad under handledning
 • Utforskat och använt skogens teväxter
 • Fördjupat din naturkunskap och naturhistoriska insikt
 • Tillbringat tid i utforskande Naturvaro (R) på din Naturplats (sit-spot)
 • Utforskat samklangen mellan inre och yttre natur i flera dimensioner
 • Naturvandrat både solo och i grupp
 • Utforskat din kreativa interaktion med naturen

Utbildningen erbjuder sammantaget en väl etablerad grund för att guida både dig själv och andra till säkra, väl förberedda och läkande upplevelser av naturens ”medicin”.  Vår metodik, ”Eco Forest Therapy”, vägleder dig in mot skogsbadets guidningskonst, på svenska och i en nordisk kultur och natur. Du blir del av ett stort, nationellt nätverk med andra certifierade guider, som är berikande och värdefullt även efter utbildningen. Efter avslutad utbildning finns möjlighet till fortutbildningar som till Certifierad Skogsterapiguide och att delta i pågående forskningsprojekt..

Upplägg

Utbildningen sker på flera plattformar för inlärning:

 • Online: akademisk kunskap, teori och metodik samt handledning och stödjande seminarier
 • Utbildningsretreat IRL: på kursgård för upplevelsebaserad inlärning och integrering i en läkande naturmiljö
 • Skriftlig: Manualer och dokument
 • Praktisk: uppleva och fördjupa läkande naturkontakt, öva professionella färdigheter, utveckla kreativitet i naturen

Online föreläsningar

Utbildningen inleds med 2 halvdagars föreläsningar online. Dessa dagar erbjuder dig en grundläggande introduktion till din studiegrupp/guidecirkel och till skogsbadets teori, metodologi och vetenskap. På så sätt kommer vi väl rustade till vår utbildningsretreat och kan ägna oss åt veckans fördjupade naturkontakt, fortsatta föreläsningar och olika moment av färdighetsträning.

Utbildningsretreat

Utbildningen fortsätter med en veckas utbildningsretreat på en naturskön kursgård. Här samlar vi utbildningens olika delar mitt i själva hjärtat av skogsbadsguidningens konst, den direkta relationen med naturen. Vår utbildningsretreat för denna utbildningsgrupp är förlagd till NORGE, i samverkan med Norwegian Sage och Finnskogen Retreat. Det är första gången vi förlägger utbildningsretreaten i en miljö som är mer off-grid.

Finnskogen Retreat erbjuder en en stillsam, vacker och i alla delar naturnära miljö som på alla sätt erbjuder en time-out från elektricitet och vardaglig uppkoppling. Den fantastiska, vegetariska maten lagas över öppen eld och vi sover i veduppvärmda rum. Det är en inspirerande miljö med en natur som på alla sätt erbjuder möjligheter för en naturnära utbildning och retreat.

Under veckans gång väver vi samman den inledande onlineutbildningens vetenskap, teori och metodik med professionellt guidade skogsbad, interaktiva föreläsningar och färdighetsträning i guidningens konst. Vi varvar med halva dagar i naturfördjupning utomhus och teoretiska metodikstudier inomhus. Särskilt fokus läggs vid vår vetenskapligt baserade metodologi ”Eco Forest Therapy” och att utveckla de 4 viktiga aspekterna av skogsbadsguidens kompetens.

Vi ser hur viktig denna vecka är för att verkligen få tid och möjlighet att skifta in mot Naturvaro (R). Att få en personlig upplevelse av den naturliga och ändå, ofta sällsamma, gemenskap som kan infinna sig under ett väl guidat skogsbad, både i relation till vår egen, ”inre natur”, mellan oss människor och till den omgivande naturen. Det är inte minst denna process som fördjupas och expanderar under den efterföljande praktiktiden och som du själv med tiden kommer att erbjuda andra. Som stöd för dina upplevelser, för teorin och metodiken och för hela veckans undervisning får du en utförligt skriven manual.

Praktikperiod

Efter hemkomsten från vår utbildningsretreat står en hel naturvärld redo att bjuda in dig. Det du upplevt och lärt dig utvecklas nu och vävs samman under praktikperioden. Det är en process som ger tid för att utveckla och öva på dina skogsbad och på olika sätt och på egen hand får utforska och fördjupa din läkande naturkontakt i samklang med din egen hemnatur.

Som stöd och vägledning får du en särskilt utarbetad praktikmanual. Jämte dina manualer har du även kontinuerligt stöd av dina lärare, din studiegrupp, seminarier online, skriftlig vägledning och en rad hjälpsamma formulär. Du får personlig återkoppling kring planering, genomförande och efterarbete av dina skogsbad, både individuellt och tillsammans med din lilla ”hemgrupp”. Vi ses även återkommande för seminarier i helgrupp. Samtliga delar av praktiken är certifieringsgrundande.

Certifiering till Skogsbadsguide av SNFTI intygar att du har:

 • Genomfört och nått samtliga utbildningsmål som uttrycks i manualen/kursplanen
 • Genomfört samtliga utbildningsmoment med godkänt resultat
 • Visat prov på engagemang och kompetens i samtliga delar av skogsbadsguidningens konst
 • Deltagit aktivt i samtliga individuella och gruppbaserade utbildningstillfällen, handledning och seminarier

Första hjälpen + HLR

En förutsättning för certifiering som guide är en obligatorisk kurs i Första Hjälpen/HLR (hjärt-lungräddning). Denna kurs bokar och betalar deltagaren på egen hand och uppvisar sedan kursintyg. De ordnas även kostnadsfritt online och på vissa orter. För dem som guidar i naturområden belägna längre från samhällsnära vårdinstans, rekommenderas en mer omfattande utbildning i ”Första Hjälpen”, anpassad till vildmark.

Upplägg: 2 dagars inledande online föreläsningar, 7 dagars intensiv professionell utbildningsretreat följt en lång praktikperiod i din hemskog samt handledning online + certifieringsprocess.

Kursledare: Huvudlärare: Petra Ellora Cau Wetterholm, Assisterande ledare: Caroline Hargreaves

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och Shinrin-Yoku Sweden. Hon är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare. Grundutbildningen gick hon vid Association of Nature and Forest Therapy Institute (ANFT), och blev den första i Norden att utbilda sig inom skogsbad och skogsterapi. Under flera år har hon engagerat sig för att utveckla Skogsbad och Skogsterapi i samhället och ta fram en vetenskapligt baserad metod, både för blivande guider och för att kunna integrera naturbaserad behandling i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Petra har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser. Caroline er utdannet statsviter og er grunnlegger av Norwegian Sage, en kilde til for regenerativt lederskap og visdomspraksis. Hun jobber idag som økoterapeut og er utdannet skogsbadguide gjennom Association for Nature and Forest Therapy (ANFT). Caroline arrangerer vandringer i naturen og holder seremonier med røtter i ulike urfolkstradisjoner. Hun er også grunnlegger av Pinecone Leadership som tilbyr transformasjonsreiser i naturen for ledere i næringslivet. Hun ser på den menneskelige eksistensen som en bro mellom himmel og jord, på en utfoldende vei for å finne fred i indre og ytre natur. Moder Jord er hennes fremste lærer og inspirerer henne daglig til å jobbe for å gjenopprette enhet mellom menneske og natur i seg selv og sine omgivelser. Kurset hennes Cycledelics tilbyr en reise inn i en syklisk tilnærming til livet, med verktøy og visdom fra naturens sykluser og rytmer. Her underviser hun også i rewilded awakening, kunsten å vekke seg selv til live gjennom kontemplasjon i rå og uberørt natur.

Aktuella datum och info:

20 maj - 20 september, 2023

Aktuella datum och info:

Utbildning 2023

Plats/Kursgård för utbildningsretreat: Finnskogen Retreat, NORGE

Datum:

 • Hela utbildningen: 20 maj – 20 september, 2023
 • Inledande föreläsningar online: 20 & 21 maj
 • Utbildningsretreat: 28 maj – 3 juni,
 • Praktikperiod:  5 juni – 20 september, 2023 inkl. certifieringsprocess

Tider:

 • Online: 20&21 maj: kl 14.30 – 17.30.
 • Utbildningsretreat 28 maj: start kl 17.00. 3 juni avslut med lunch kl. 13.30.

  Kursavgift: 24 800 kr (+moms 6 200kr) 

  • Inkluderar: 4 månaders utbildning, 2 manualer, skriftlig återkoppling, personlig handledning samt certifieringsprocess inkl. certifikat och guidemärken. Medlemskap i SNFTI Guidenätverk.

  Kost och Logi: 7995 norska kronor. Bokas och betalas separat genom kontakt med: Finnskogen Retreat.

  Ansökan:

  Varmt välkommen med din anmälan genom att följa länken nedan.

  Ansök här »