3 skogsbad i samma grupp i 3 veckor!

Välkommen till möjligheten att uppleva 3 skogsbad på 3 veckor!

Det här är för dig som önskar fördjupa din upplevelse av skogsbadandets konst och vandra med samma grupp över tid. Att skogsbada oftare och mer regelbundet har visat sig erbjuda en välgörande ”kumulativ effekt”, alltså att den ena vandringens rogivande och läkande upplevelse läggs till den andra och blir mer kännbar.

Vid varje vandring saktar vi ner betydligt och du guidas genom olika förslag till att öppna dina sinnen i en närvarande och utforskande kommunikation med den omgivande naturen. Att vara i naturkontakt på detta sätt kan leda dig bortom ett mer alldagligt vardagsmedvetande, få dig att verkligen slappna av och öppna för känslan av att ”skogsbada”, att bada dina sinnen i skogsatmosfären.

Skogsbadet är en del av den ”skogsmedicin” som vetenskapligt visat sig ha en balanserande inverkan på hela vår organism, både kroppsligt och psykologiskt. Den erbjuds genom skogsbadets alldeles särskilda sätt att vistas i naturen, genom ämnen som träd och mark avger och den mångsidiga, neurologiska stimulans som skogen erbjuder. Skogsmedicin är alldeles särskilt bra för att minska stress, stärka immunförsvaret och boosta vårt allmänna välbefinnande och den öppnar möjligheter för glädje, lekfullhet och kreativitet, en ökad inre och yttre hållbarhet och en fördjupad upplevelse av ekologisk samklang och balans.

Ledare och Guide: Petra Ellora Cau Wetterholm

Plats: Nackareservatet

Tid:kl 16.45-18.45

Dag: Måndagar 8, 15 och 22 oktober

Kostnad: 825 kr

Anmälan och mer info:
Mejla namn och telefonnummer till:
contact@shinrin-yokusweden.se

Petra Ellora Cau Wetterholm
är verksam som certifierad Natur och Skogsterapi Guide, som leg psykolog och som mindfulness och meditationsledare. Hon utforskar fördjupande naturkontakt och en lyssnandets konst, inåt såväl som till den naturliga omgivningen. Inom sin verksamhet erbjuder hon guidade skogsbadsvandringar och skogsterapi med en vetenskaplig grund, en form hon själv funnit både läkande och fördjupande. Hon erbjuder även Medicin Walks eller Medicinska Vandringar, med en betoning på poesi, kreativitet och ceremoni som del av en fördjupad naturkontakt. Petra Ellora är grundare och ledare av verksamheten Shinrin-Yoku Sweden. www.shinrin-yokusweden.se

Det finns begränsat antal platser.
All praktisk information får du vid anmälan (se ovan).

Varmt välkommen