Skogsbad

Ordet skogsbad är en direktöversättning av den japanska termen Shinrin-Yoku (森林浴) som betyder att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen” eller bokstavligen att ”skogsbada”. Skogsbad är en kombination av mycket långsam vandring på mjuka stigar i park eller skog, med aktiviteter som kan öppna våra sinnen för att uppleva naturen på ett nytt vis. När vi  ”skogsbadar” tillbringar vi alltså en tid i skogen på ett särskilt närvarande sätt, med våra sinnen i en fördjupande kontakt med den omgivande miljön.

Shinrin-Yoku, Skogsbad har vuxit fram som del av den Japanska kulturen där människans ömsesidiga kontakt med naturen anses vara avgörande för bådas välbefinnande. När den stressrelaterade ohälsan hos den japanska befolkningen ökade dramatiskt i början av 1980-talet, inrättade Hälsoministeriet hälsoparker för skogsbad runtom i landet. Det var också i samband med detta som det blev viktigt med en etablerad forskning och utbildade Shinrin-Yoku guider, för att ge människor en vetenskapligt grundad tillgång till en guidad reträtt för avslappning, terapeutisk återhämtning och läkning genom närvaro och sensorisk kontakt med en levande miljö.

Skogsbad jämförs ibland med mindfulness och är på flera sätt både likt och olikt. Men på det hela taget inbjuder Skogsbad och Skogsterapi till en upplevelse av ”närvaro och uppmärksamhet utan ansträngning”, en vaken och avslappnad varseblivning som som uppstår spontant och naturligt.

Skogsbad är sammanfattningsvis:

*En guidad eller icke-guidad aktivitet: baserad på naturkontakt genom de 5 sinnena

*En salutogen intervention; som förstärker våra inneboende resurser och vår egen kapacitet för att bibehålla hälsa, välbefinnande och återhämtning.

*En etablerad och forskningsbaserad naturvistelse som visat sig minska stress, stärka immunförsvaret och erbjuda återhämtning och välbefinnande.

Kategorier: Information